Menu Zamknij

Grupa terapeutyczna dla młodzieży w wieku 13-16 lat

W trakcie terapii grupowej nastolatek ma szansę poznać nowe osoby w swoim wieku, ma możliwość bycia wysłuchanym i zrozumianym. Praca w grupie, z rówieśnikami o podobnych problemach, daje możliwość wzajemnego wsparcia i przepracowania doświadczanych trudności.
Grupa rówieśnicza jest dla nastolatków ważnym punktem odniesienia. Relacje z rówieśnikami w znacznym stopniu zaspokajają potrzebę przynależności, dają poczucie bezpieczeństwa, pomagają w podnoszeniu poczucia własnej wartości oraz uczą różnorodnych umiejętności społecznych.
W wieku dojrzewania rówieśnicy wywierają na siebie nawzajem silny wpływ, dlatego grupowa praca terapeutyczna może przynieść znaczne efekty poprawy zachowania i funkcjonowania młodego człowieka.

Zapraszamy młodych ludzi, którzy:
👉 przeżywają trudności w relacjach rówieśniczych i/lub rodzinnych,
👉 mają problemy z nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji,
👉 doświadczają trudnych emocji,
👉 potrzebują wsparcia w przeżywanych trudnościach,
👉 są nieśmiali, wycofani, odczuwają lęk
👉 czują się gorsi od innych,
👉 nie potrafią zapanować nad złością,
👉 potrzebują pozytywnych doświadczeń w kontaktach z drugim człowiekiem.

Celem zajęć jest:

✔️ rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
✔️ kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowany,
✔️ odreagowanie napięć emocjonalnych,
✔️ możliwość nawiązania nowych przyjaźni,
✔️ rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, mówienia o sobie, aktywnego słuchania, rozumienia,
✔️ kształtowanie umiejętności współpracy, rozwiązywania konfliktów,
✔️ kształtowanie zachowań empatycznych,
✔️ wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Spotkania grupy terapeutycznej odbywają się raz w tygodniu, trwają dwie godziny i uczestniczy w nich od 8 do 12 osób. Grupa ma charakter półotwarty.ZASADY PRACY W GRUPIE

Poufność – jest to reguła, bez której grupa nie może istnieć. W praktyce oznacza ona, że uczestnikom grupy nie wolno przekazywać informacji, które narażałyby na ujawnienie tożsamości uczestników komukolwiek spoza grupy. Jeśli więc decydują się opisywać komuś swoje przeżycia i obserwacje ze spotkania, mogą to robić jedynie w taki sposób, który zapewni anonimowość pozostałych członków grupy. Jedynymi osobami, o których można swobodnie mówić poza grupą, są prowadzący.

Obecność – warunkiem skuteczności każdej psychoterapii jest obecność na spotkaniach. W przypadku grupy wsparcia obecność jest szczególnie ważna, ponieważ:

• traci nieobecny, gdyż nie ma dostępu do trwającej terapii,
• traci grupa, bo każdy z uczestników wnosi coś ważnego i niepowtarzalnego,
• chęć opuszczenia spotkania często jest wyrazem dyskomfortu czy lęku, jaki pojawia się w terapii – o wiele większe korzyści w takiej sytuacji przyniesie próba refleksji niż absencja.
Zasada obecności obejmuje punktualne przybywanie na sesje i pozostanie na nich do końca spotkania.


Kwalifikacja do grupy terapeutycznej.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie (uczestnik wraz z rodzicami) zapraszamy na konsultację kwalifikacyjną z psychologiem prowadzącym.
Spotkanie takie umożliwi poznanie osoby prowadzącej, a także wspólne ustalenie, czy terapia grupowa to odpowiednia formy pomocy. Nie każda osoba uczestnicząca w konsultacjach może zostać zakwalifikowana do grupy – w takiej sytuacji zaproponowane zostaną alternatywne formy pomocy.