Menu Zamknij

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest specyficznym oddziaływaniem psychologicznym, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu związanego z kryzysem. Celem interwencji kryzysowej jest umożliwienie Pacjentowi jak najszybszego powrotu do normalnego funkcjonowania po wystąpieniu kryzysu. 

Interwencja kryzysowa jest skierowana zarówno do osób dorosłych, młodzieży, jak i dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji wywołanej traumatycznym wydarzeniem – na przykład doświadczenie przemocy psychicznej lub / i fizycznej, konflikty w rodzinie (w tym rozwody), śmierć bliskiej osoby, choroba, wypadek, nagła utrata pracy itp.