Menu Zamknij

Terapia neurologopedyczna

logopeda

 

Neurologopeda to specjalista prowadzący diagnozę i terapię osób z zaburzeniami o podłożu neurologicznym.

Neurologopeda – zakres usług:

 • po udarach i uszkodzeniach mózgu – z afazją i dysartrią,
 • u dzieci z zespołami genetycznymi np. zespół Downa, zespół Aperta, zespól Retta, zespół FAS,
 • u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • u dzieci ze spektrum autyzmu,
 • u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • u dzieci z zaburzeniami rozwoju poznawczego,
 • u dzieci z zaburzeniami, których przyczyną są choroby neurodegeneracyjne,
 • u dzieci z zaburzeniami przyjmowania i przełykania pokarmu,
 • u dzieci z niepłynnością mowy,
 • u dzieci z zaburzeniami rozumienia mowy.

Terapia logopedyczna

logopeda

 

Wspomagamy dzieci w rozwoju mowy oraz korygowaniu wad wymowy.

Prowadzimy terapię przygotowującą do rozpoczęcia edukacji szkolnej.

Wspieramy w nauce czytania i pisania rozwijając odpowiednie umiejętności, takie jak analiza i synteza oraz spostrzeganie i pamięć słuchowo-wzrokową.

Logopeda – zakres usług:

 • korygowanie wad mowy i wymowy dzieci i młodzieży,
 • wspomaganie rozwoju mowy,
 • zaburzenia mowy u osób z zaburzeniem słuchu,
 • zaburzenia mowy spowodowane rozszczepem podniebienia, wargi,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • jąkanie,
 • profilaktyka logopedyczna,
 • kompetencje językowe i komunikacyjne pacjentów ze spektrum autyzmu.