Menu Zamknij

Terapia indywidualna dzieci i młodzieży

Terapia indywidualna dzieci

Terapia indywidualna dzieci bazuje na naturalnej dla dzieci aktywności. Często odbywa się poprzez zabawę. W procesie terapii dziecka wykorzystuje się również jego twórczość. Terapeuta prowadzi rozmowę z dzieckiem, często podążając za treściami wnoszonymi spontanicznie przez dziecko podczas sesji. Celem psychoterapii dziecka jest zwiększenie jego możliwości w rozpoznawaniu własnych uczuć i emocji. Pozwala również dziecku badać jego własne reakcje i uczucia. Terapia dziecka nie powoduje od razu zmiany zachowania dziecka. Należy pamiętać, że jest to długotrwały proces, który w pierwszej kolejności prowadzi do lepszego samopoczucia dziecka. Zmiana zachowania dziecka często następuje później w wyniku zmian wewnętrznych. Terapia może również wspierać naturalny rozwój dziecka – rozwijać jego kompetencje emocjonalne i społeczne. W trakcie procesu terapii dziecka niezbędna jest współpraca rodziców dziecka z terapeutą. 

Należy pamiętać o tym, że sesja w gabinecie trwa 50 minut, po czym dziecko wraca do swojego naturalnego środowiska, jakim jest rodzina. W trakcie terapii dziecka (z częstotliwością około raz na 4-6 tygodni) rodzice są zapraszani na spotkania z terapeutą dziecka w celu omówienia terapii dziecka i dalszych zaleceń.

Terapia indywidualna młodzieży

Terapia indywidualna młodzieży opiera się głównie na rozmowie z nastolatkiem. Celem terapii indywidualnej jest zwiększenie samoświadomości nastolatka oraz nauka w lepszym rozpoznawaniu i radzeniu sobie z emocjami i innymi trudnościami, jakie przeżywa nastolatek. Terapia sprzyja też osiąganiu indywidualnych celów wyznaczonych przez młodzież podczas sesji terapeutycznej. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut i odbywa się regularnie w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie. Terapia ta może być zarówno krótkoterminowa, jak i długoterminowa – w zależności od problemu, z jakim zmaga się nastolatek.

Zapraszam!