Menu Zamknij

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) ma na celu poprawę funkcjonowania dziecka w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań
nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane, a także zwiększenia poczucia własnej wartości.

Trening Umiejętności Społecznych jest przeznaczony dla dzieci:

  • mających problemy z nazywaniem emocji i radzeniem sobie z nimi,
  • nie potrafiących odmawiać i reagować, kiedy nie podoba im się jak inni ich traktują,
  • słyszących głównie negatywne komunikaty na swój temat od dorosłych,
  • wycofanych w kontaktach społecznych (często nazywane dziećmi nieśmiałymi),
  • nie wierzących w swoje możliwości,
  • potrzebujących akceptacji, jasnych zasad i uwagi
  • przejawiających niską samoocenę i wiarę w swoje możliwości