Menu Zamknij


Oferta
psychologiczna


Oferta
logopedyczna


Trening
Umiejętności Społecznych

Indywidualny
Trening Umiejętności Społecznych

Diagnoza i Terapia SI

Terapia karmienia

Trening Kontrolowania Złości Agresji
i Trudnych Emocji (TKZAiET)

Grupa wsparcia dla mam
dzieci do 1 roku życia