Menu Zamknij

Trening Kontrolowania Złości Agresji i Trudnych Emocji (TKZAiET)

Cele Treningu: 

 • podniesienie samoświadomości i autorefleksji w zakresie własnych emocji trudnych,
 • lepsze rozumienie doświadczanych emocji oraz uczuć, a także ich przyczyn,
 • rozpoznawanie, nazywanie, rozumienie i radzenie sobie z bardziej skomplikowanymi stanami emocjonalnymi, gdzie pojawia się kilka różnorodnych emocji,
 • zwiększenie poczucia własnej wartości i samoakceptacji,
 • akceptowanie własnych emocji,
 • zwiększenie poczucia kontroli i sprawstwa nad stanami emocjonalnymi,
 • lepsze regulowanie i kontrolowanie emocji trudnych, by lepiej osiągać swoje cele oraz lepiej radzić sobie z samym sobą, a także w relacjach z innymi ludźmi.
Podczas treningu pracujemy nad umiejętnościami takimi jak:
 • nawiązywanie relacji z innymi ludźmi, rówieśnikami,
 • znajomość zasad,
 • świadomość konsekwencji,
 • rozumienie emocji własnych i innych,
 • znajomość własnych reakcji,
 • kontrolowanie własnych reakcji w emocjach,
 • bezpieczne sposoby wyrażania emocji i wyładowania emocji.
Trening Kontrolowania Złości, Agresji i Trudnych Emocji jest przeznaczony dla dzieci oraz młodzieży, które:
 • mają trudności z rozpoznawaniem i mówieniem o własnych emocjach,
 • mają problem trzymaniem swoich emocji w sobie, o których nie chcą mówić,
 • nie radzą sobie emocjonalnie w kontaktach z drugą osobą np. rówieśnikami,
 • są wysoko wrażliwe,
 • reagują na złość, strach, smutek i inne trudne emocje, w sposób krzywdzący dla siebie lub innych,
 • są wrażliwe na zmiany,
 • wykazują zachowania związane z agresją, nieakceptowalnymi społecznie,
 • potrzebują rozwinąć swoje kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • mają trudności w nawiązywaniu relacji,
 • są nieśmiałe lub wstydliwe.

Zapraszamy do kontaktu.